Chuông chống trộm

Chống trộm hồng ngoại
Chống trộm hồng ngoại có remote
Thiết bị chống trộm không dây qua điện thoại KS-258B2
Thiết bị chống trộm dùng sim KS-899GSM