Chuông cửa đàm thoại

Thương hiệu : |

Giá 1.500.000₫

Mô tả :
Điện thoại gọi cửa có tay nghe, mở cửa từ bên trong thông qua việc sử kết hợp khóa từ DH-02.
- Kết nối dây 2 ruột 0.6, 100m.
- Nguồn sử dụng: 220VAC
Số lượng

Điện thoại gọi cửa có tay nghe, mở cửa từ bên trong thông qua việc sử kết hợp khóa từ DH-02.
- Kết nối dây 2 ruột 0.6, 100m.
- Nguồn sử dụng: 220VAC

Sản phẩm liên quan

Chuông Báo Khách Không Dây FA-158
Chuông cửa không dây
Chuông cửa có hình