Linh kiện khác

Adapter - Nguồn

Adapter - Nguồn

150.000₫

Cáp truyền

Cáp truyền

10.000₫

Jack cắm

Jack cắm

20.000₫

Màn hình hiển thị