Linh phụ kiện

Adapter - Nguồn

Adapter - Nguồn

150.000₫

Cáp truyền

Cáp truyền

10.000₫

Jack cắm

Jack cắm

20.000₫

Màn hình hiển thị
ĐẦU GHI HÌNH 4 Kênh VICOM 3004
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH VICOM 3008
VICOM DF 392RN

VICOM DF 392RN

1.100.000₫

VICOM DF - 796RN

VICOM DF - 796RN

1.600.000₫

VICOM DF-8602RN

VICOM DF-8602RN

1.950.000₫

VICOM DF-5909RN

VICOM DF-5909RN

2.400.000₫