Mạng & thiết bị mạng

Swich 5 port Tplink /Tenda
Swich 16 port TPLinki /Tenda
Wiless Rowter 740N ( bộ phát wiffi)
Card mạng wifi

Card mạng wifi

350.000₫

Dây mạng Xanh(loại 1)